ป้ายจับเวลาในโรงงาน

ขนาดกรอบ ( กว้างxสูง) 11.30×5 นิ้ว ตัวเลขสูง 3 นิ้ว

ใช้ หลอด LED สีแดง ขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 4 หลัก

สามารถจับเวลาได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง

สามารถตั้งจับเวลานาทีได้ 00—99 นาที

สามารถตั้งค่าจับเวลาวินาทีได้ 00 –60 วินาที

มีพอร์ตต่อเสียงกระดิ่งได้

มีสัญญาณไฟแสดงเมื่อหมดเวลา

รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม