นาฬิกาจับเวลา

รายละเอียด

ขนาดตัวเลขสูง 5 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ขนาดกรอบ 17.2*45 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 7 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ขนาดกรอบ 25.7*61.5 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 9 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ขนาดกรอบ 31.4*81 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 12 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ขนาดกรอบ 40*103 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 20 นิ้ว จำนวน 4 หลัก ขนาดกรอบ 62*151 ซม.


ขนาดตัวเลขสูง 5 นิ้ว จำนวน 6 หลัก ขนาดกรอบ 19.7*66 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 7 นิ้ว จำนวน 6 หลัก ขนาดกรอบ 25.7*84.2 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 9 นิ้ว จำนวน 6 หลัก ขนาดกรอบ 31.4*117 ซม.

ขนาดตัวเลขสูง 12 นิ้ว จำนวน 6 หลัก ขนาดกรอบ 40*152 ซม.