ป้ายสกอร์บอร์ด

สามารถทำได้ หลาย ขนาด ตามความต้องการลูกค้า ป้ายสกอร์ จะประกอบด้วย นาฬิกาจับเวลา สกอร์ หรือ คะแนน 2 หลัก หรือ 3 หลัก มีแสดง Fouls / period / fouls และ มี shot clock

มีกล่องควบคุมที่ใช้งานง่าย พร้อมสายควบคุม ตามระยะที่ลูกค้ากำหนด

รายละเอียด

กว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม.

หนา 7.5 ซม.

ขนาดตัวเลข

นาฬิกาจับเวลา สูง 4.5 นิ้ว

ตัวแสดงคะแนน สูง 7 นิ้ว


อุปกรณ์ควบคุม

สายควบคุมในการจับเวลาและให้คะแนนยาว 5 เมตร

ระบบไฟ

ใช้ระบบไฟฟ้า 220 v.